Ajánlások/Referenciák

Önnek is fontos az erkölcsi elismerés?
"Dr. Zavagyil Zoltánt tehetséges, igen korrekt emberként ismertem meg. Munkabírása, szakmai hozzáértése, alapossága minden reális várakozást felülmúl. Nem kerüli a nehézségeket, a megoldandó feladatokat a nehezebbik végén kezdi el - ezzel szinte egyedülálló mai világunkban. Válságmenedzselésével egy olyan témába "vágta a fejszéjét", amely érdemtelenül elhanyagolt - pedig a válság önmagában mindig valami újnak, jobbnak a kezdete! Minden törekvésében támogatást érdemlő szakember! Sok sikert kívánok további életútjához!"
Fekete István
a Henkel Magyarország
alapító igazgatója
"Az év menedzsere" 2002
elnök, Joint Venture Szövetség


"Vannak menedzserek, akik a gazdaság, a vállalat "egészségének" megőrzését, bajainak "gyógyítását" tűzték ki maguk elé életcélul. Dr. Zavagyil Zoltán közéjük tartozik, aki fiatalságát meghazudtoló módon hihetetlen nagy tapasztalattal rendelkezik. Ő az a menedzser, aki nem csak mechanikusan mér és számol, hanem vizsgálódik, összefüggéseket keres, elemez, szinte minden lehetséges tényezőt, érdeket, körülményt figyelembe vesz. Következtetései ettől válnak megalapozottá és működőképessé. A magyarországi cégek jó része még nem igazán érzékeli, hogy közeli uniós csatlakozásunk milyen traumát is okoz majd számukra és hogyan fognak boldogulni egy elképzelhetetlenül kitágult, nagy piac hazai szereplőjeként. Zoltán nemcsak érzi, tudja is ezt! Szívós elkötelezettséggel hívja fel a cégek figyelmét a mai és a holnapi magyar gazdasági, piaci környezetben szükségszerű változásmenedzsmentre! Filozófiája abból az igazságból táplálkozik, hogy a gazdaságban (mint ahogy az életben is) csak a változás az állandó. Jó szívvel ajánlom Zoltánt - a gazdaság "egészség-terapeutáját" - és cégét minden olyan hazai gazdálkodó szervezet / menedzser figyelmébe, amelyik / aki szakszerű, hozzáértő és eredményes tanácsadót keres!"
Dénes Gábor
főtitkár
Menedzserek Országos Szövetsége


"A Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége minden évben meghirdeti a "Legjobb Tanácsadási Projekt - VTMSZ Garai Tamás Díjat", amely a legjobbnak tartott tanácsadási projektek számára nyújt megmérettetési lehetőséget, valamint alkalmat teremt arra, hogy összefoglaljuk azokat a pozitív és negatív tapasztalatokat, amelyek jelentősége messze túlmutat a szakmán. A bíráló bizottság részéről a 2006. májusi díjátadás során a következő hangzott el: "Szakmai meggyőződésünk és a szakma iránti elkötelezettségünk azt kívánta volna meg, hogy négy első díjat adjunk ki. De a kiírást ebben a tekintetben is hűen kellett követnünk, ezért az elsők között az elsőt most megnevezzük: a FOKUSZ 2 Gazdaságfejlesztési Központ Kft. A pályázatra egyetlen vidéki résztvevőként pályázatot nyújtott be és a zsűri értékelése szerint holtversenyben második díjat nyert a Dr Zavagyil és Társai Reorganizációs és Gazdasági Tanácsadó Kft. "Az Aero-Pack Kft. reorganizációja" című pályaműve". Az opponensi értékelés megállapította, hogy: "a projekt a szakmai elvárásoknak mindenben megfelelt és sikeres volt. A cég talpra állt, a reorganizáció megtörtént". A tanácsadási projekt során jól hasznosultak a tanácsadási ismeretek, a tanácsadó problémamegoldó készsége bizonyított. A Dr Zavagyil és Társai Kft. által megvalósított projekt szakmai hitelességével, mérhető eredményeivel nagymértékben hozzájárult a vezetési tanácsadási szakma elismeréséhez, a tanácsadói tevékenység kis- és középvállalkozások körében való elfogadtatásához, népszerűsítéséhez."


"Kedves Zoltán!

Köszönöm az elismerő gondolatokat és a díj jelképes megosztását. Örülök, hogy közös projektünket a szakmád is értékelte. Jó érzés, hogy külső szemmel is látható az-az elkötelezettség, következetes gondolkodás és szakmai hozzáértés, amivel a RATI útját egy új pályára tereltük.
További sok sikert kívánok NEKED és Munkatársaidnak."
Üdvözlettel:

ifj Rajnai Attila
ügyvezető igazgató,
RATI Kft


"Tisztelt Zavagyil Úr!

Örömmel olvastam levelét, amelyben a "Garai Tamás Díj" elnyeréséről tájékoztat. Gratulálok Önnek és kollégáinak a díjhoz. Remélem, hogy az elkövetkezendő években is hasonló elismerésben fognak részesülni.
További munkájukhoz elsősorban jó egészséget, kitartást és természetesen szerencsét kívánok."
Üdvözlettel:

Nagyné Horváth Katalin
vezérigazgató
SILUETT zRt.


"Tisztelt Zavagyil Úr és Kollégái!

Gratulálok mindannyiójuknak az elismeréshez, és további munkasikereket, jó egészséget kívánok! Eddig ugyan még nem volt módom közelebbről megismerni Önt és a cégét, de a hírlevelek alapján egy korrekt megbízható kép alakult ki a vállalkozásukról. Még egyszer gratulálok, és kérem Önöket tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minél több magyar vállalkozás maradjon talpon ebben az ínséges időkben."
Tisztelettel

Barabás Zoltán
ügyvezető-tulajdonos
Fanny-Line Kft.


"Tisztelt Dr. Zavagyil Úr!
Köszönettel vettem a telephelyünkön lefolytatott cégátvilágításukat. Értékes útmutatásokat kaptam az előrelépéshez. Tudják, amikor már 18 éve dolgozik az ember egy helyen, akkor már azokat a dolgokat sem veszi észre, amelyek szinte kibökik a szemét. Ilyenkor van szükség olyan szakértőkre, akik széleskörű tapasztalatukkal rávilágítanak a gyenge pontokra és felhívják a figyelmet a szűk keresztmetszetekre. Az átvilágítási jelentésben megfogalmazott javaslatok egy részét már a gyakorlatban alkalmazva, igazolást nyert a projekt hasznossága, megtérülése."
Csehi Zoltán
ügyvezető igazgató
Text-Print Kft., Győr


"Megmentettetek! Kihúztatok...! E két szóval lehetne jellemezni azt a több mint másfél éves, partneri együttgondolkodáson alapuló közös munkát amellyel együtt jutottunk fel a csúcsra. Megérte! Munkátok eredményeképp vállalkozásom ma több mint 100 embernek ad biztos megélhetést, és nem mellékesen végre tulajdonosként is profitálhatok cégembol."
Horváth Ferenc
ügyvezeto igazgató
Fa-Feri Kft, Nagykanizsa


"A vállalkozásunk újraértelmezte a tevékenységét és újrafogalmazta az értelmét. Hogy miért? Mert ki akar emelkedni és hosszú távon sikeres akar lenni. Mit kellett ehhez tenni? Tükörbe kell nézni, és objektívnak kell lenni! Ehhez a nem könnyu és sokszor fájdalmas szembenézéshez külso szakértoként tartott tükröt és biztosította az objektivitást Zoltán és Kollégája. Új jövokép, új stratégia, új csapat született melynek eredményeként cégünk eddigi pályafutásának a legsikeresebb évét zárta. A többi már rajtunk múlik. KÖSZÖNÖM!"
ifj. Rajnai Attila
ügyvezeto igazgató
Rati Kft. Komló


"Tisztelt Zavagyil Úr! Cégtulajdonos ügyvezetőként az elmúlt 15 évben számos dolgot megtanultam, megtapasztaltam. Azonban változó környezetünkben mindig akad olyan feladat, amelynek végrehajtása során hasznos lehet a külső szemlélő véleménye. Hiszem, hogy fél éves együttműködésünk eredményeként üzletpolitikám megerősödött, céljaink megvalósítása új lendületet nyert. Ennél többet nem kívánok az Ön Partnereinek sem, mert ha a helyes úton járnak már, a siker rajtuk múlik."
Kampf Ferenc
ügyvezető igazgató
Kampf és Társa Kft.
Kaposvár


"Dr. Zavagyil Zoltán szakmailag felkészült, munkájában elhivatott szakember, megszállottsága, maximalizmusa szakmai profizmus. Elhatározásaiban kitartó, környezetével és munkatársaival szemben határozott - ha kell, kíméletlen. A megbízóhoz, tulajdonoshoz való lojalitása példaértékű!
Cégemnél eddig eltöltött másfél évi munkája igazolta a szakmai módszerének helyességét, sikerét. Számokban kifejezve ez annyit jelentett, hogy a Kft. a 2001-es gazdasági év első felében havi 3,5-4 mFt-os veszteséggel működött. Amikor a vállalat szervezési, szakmai irányítását Zavagyil úr vette át, cégem már a rá következő harmadik hónapban nyereséget produkált. Az Aero-Pack Kft. a 2002-es gazdasági évet pedig már nyereséggel zárta. Mind benne, mind kollégáiban egyszerre nyertem műszaki, gazdasági, kereskedelmi és marketing szakembereket, jó értelemben vett vezető társakat."
bővebben itt
Simity Ferenc
ügyvezető
Aero-Pack Kft.
Csurgó


"Utolsó lehetőségként vettem fel a kapcsolatot a Dr Zavagyil és Társai Kft.-vel egy megoldhatatlannak látszó pénzügyi probléma kapcsán, mellyel cégem több tizmilliós veszteséget szenvedett volna el. Nagy örömömre, Zavagyil Úrnak sikerült zökkenőmentesen és megnyugtatóan véghezvinni a bravúrt. Gratulálok!"
Gál Ferenc
ügyvezető igazgató
1.sz. Mélyépítő Kft
Siófok


"Dr. Zavagyil Zoltán szaktanácsai és elemzései nagymértékben elősegítették cégünk tevékenységi körének racionálisabbá alakítását. Széleslátókörű szakember, alapos helyzetfelmérést és közgazdasági elemzést tárt elénk.
Banki kapcsolatai és számítási alapján belevágtunk egy új hűtőház és fagyasztott zöldség csomagoló üzem építésébe. Jelenleg - a Dr. Zavagyil és Társai Kft. közreműködésével megír és megnyert Sapard Pályázat - szerződéskötési szakaszában vagyunk. Ez az első támogatással megvalósuló beruházásunk, melynek 225 milliós költsége, támogatás nélkül meghaladná a cég erejét. Közgazdasági ismeretek nélkül e projekt megtérülését nem láthattuk volna át, így fel kellett volna vállalni a "vakon vezetés" kockázatát.
Cégünk sikeres fejlődése jelentős mértékben Zavagyil úr szakmai tanácsainak köszönhető, segítségével árbevételünk és nyereségünk látványosan nőtt!"
bővebben itt
Gregorics László
ügyvezető
Halker Kft.
Balatonboglár


"Személyes tanácsadómként Zavagyil Úr egy összetett budapesti projektünk során közreműködött a legelőnyösebb banki finanszírozás kiválasztásában, az értékesítendő ingatlanok marketingstratégiájának kidolgozásában (írott, elektronikus média, óriásplakát, .), a kivitelezési vállalkozói ajánlatok gazdasági-pénzügyi szempontból való elemzésében. A beruházás megvalósításakor folyamatosan biztosította a tanácsadói kontroll lehetőségét. Zavagyil Úr személyében egy olyan embert ismertem meg, aki közgazdasági, jogi és műszaki végzettsége révén széleskörű gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. A beruházásban és a hozzá kapcsolódó építőipari tevékenység kapcsán felmerülő kérdésekben kompetens, felvetéseimre lényegretörő, szakmai szempontból helytálló tanácsadói instrukciókat adott, melyek nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a beruházás határidőben és a tulajdonosok számára is megfelelő eredménnyel valósult meg."
bővebben itt
Sinka Béla
vezérigazgató
SEVAX Rt.
Kaposvár


"Dr. Zavagyil úr és cége szakmai segítségét 2004. január 01. óta veszem igénybe kimondottan azzal a szándékkal, hogy a gép- és acéliparban az elmúlt időszakban megfigyelhető negatív folyamatokra (pl. alapanyag áremelkedés, stb.) és az EU-csatlakozás okozta kihívásokra megoldást találjon. Az iparágra mostanra jellemző válsághelyzetből a lehetőséget emeli ki, azt értve ez alatt, hogy amelyik cég ebbe a nehéz helyzetben talpon tud maradni, annak lehetősége lesz piaci részesedését növelni, ezáltal növekedni. Ez a pozitív gondolkodása átragadt a menedzsmentre, amelynek reménye -a legnagyobb megelégedésemre- , hogy a cégem az első negyedévet nyereséggel zárta, ami az iparág jelenlegi helyzetét figyelembe véve nem kis teljesítmény."
bővebben itt
Papp László
ügyvezető igazgató
Lellex Kft.
Balatonlelle


"Társaságunk folyamatos fejlődést mutat, radikális árbevétel-növekedést ért el - köszönhetően Zavagyil Úr rendkívül elhivatott, precíz, kitartó munkájának. Rendkívüli éleslátásával rövid idő alatt felméri a helyzetet, az adott témát több oldalról vizsgálja meg. Ha szükségét érzi, a kritikát keményen megfogalmazza, de rögtön megoldást is kínál. Kívülálló szakemberként sokkal jobban átlátja a cég helyzetét, lehetőségeit, távlatait. Munkáját szívvel-lélekkel végzi, munkatempója gyors, ötletei megvalósíthatóak."
bővebben itt
Mester Balázs
ügyvezető
Mester Center 2000 Kft.
Kaposvár


"Dr. Zavagyil Zoltántól kitűnő ötleteket kaptunk a cég erőforrásainak átszervezésére, a szolgáltatási skála szélesítésére, illetve az ügyfélkör bővítésére direkt marketinges módszerekkel. Kívülálló szakemberként olyan lehetőségekre is felhívta a figyelmünket, amelyet mi magunk is éreztünk, de a cselekvéshez szükség volt az ő megerősítésére, tanácsaira. A Dr. Zavagyil és Társai tanácsadó céget ajánlom minden olyan cégvezető számára, aki érez lehetőséget a saját cégében, de önmaga haját húzva nem tudja fölemelni, előremozdítani a vállalkozását."
bővebben itt
Tárkányi István
ügyvezető
ServMen Kft.
Kaposvár


"A Dr. Zavagyil és Társai Kft.-ben jól felkészült és korrekt üzleti partnert ismertünk meg. Jövedelmezőségi számítások formájában 10 éves időtartamra korrekt és részletes elemzést kaptunk a cégünk élete szempontjából nagy horderejű döntéseinkhez."
bővebben itt
Szabó Tamás
ügyvezető
Fito-Szolg Kft.
Nagybajom


"A 2001-es gazdasági évben a forgalom növekedése ellenére folyamatosan csökkent az eredményünk. Ekkor fordultunk a Dr. Zavagyil és Társai Kft-hez, hogy egy átvilágítás után értékelje a vállalkozást. Az átvilágítás után korrekt értékelést és egyben javaslatot kaptunk arra vonatkozóan, hogy milyen módon szervezzük át a tevékenységünket. Ez elsősorban az ügynöki érdekeltségi rendszert, és az árukészlet gazdálkodást érintette. Tanácsot kaptunk a szállítói szerződések elkészítéséhez, és a vevői tartozások kezeléséhez. Ennek hatására kisebb forgalom mellett a 2002-es gazdasági évet kiváló eredménnyel zártuk."
bővebben itt
Hencz János
üzletvezető
"H és T" Bt.
Zselicszentpál


 
mobil: +36 30 620-2215
e-mail: info@drzavagyil.hu